Giới thiệu

bình nguyễn

Bình Nguyễn

Tôi là Bình Nguyễn, người thích nghiên cứu SEO. Biết và làm SEO từ năm 2015 tới nay. Hiện tại, tôi đang là SEO Manager và Freelancer. Headle SEO là web cá nhân chia sẻ các kiến thức và kinh nghiệm của tôi.

Dự án tiêu biểu đã triển khai

© 2020 headle.net All rights reserved . Designed by Bình Nguyễn